U okviru vjersko-kulturne manifestacije „512. Dani Ajvatovice“ koja se organizira
mjesecu junu 2022. godine Muftijstvo travničko raspisuje

K O N K U R S

ZA NAJBOLJI LITERARNI RAD

1. Tema: Tradicija, identitet, domovina

2. Pravo učešća imaju svi učenici srednjih škola SBK.

3. Radovi trebaju biti odštampani, u poetskoj ili u proznoj formi, font 12 i prored 1,5.
Maksimalno 2 stranice teksta.

4. Učesnici će šifrirane radove te šifru sa potrebnim podacima

(ime i prezime, naziv škole i razred te kontakt broj mobitela)

dostaviti  u odvojenim kovertama najkasnije do 17. juna 2022. godine

na adresu Muftijstva travničkog -

Vezirska 2, 72270 Travnik.

5. Rezultati konkursa i rad koji osvoji prvo mjesto bit će objavljeni na web-sajtu
Muftijstva.

6. Novčane nagrade za tri mjesta obezbjeđuje Muftijstvo.

7. Nagrada će biti uručene u sjedištu Muftijstva u utorak 28. juna u 11:00 sati.

8. Ocjenjivački žiri će činiti profesori koje odredi Organizator.

9. Novčane nagrade za tri mjesta obezbjeđuje Muftijstvo:

- 1. mjesto 300 KM,
- 2. mjesto 200 KM,
- 3. mjesto 100 KM.

Uprava za vjerska pitanja Rijaseta Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini će i ove godine u saradnji sa Media centrom Islamske zajednice organizirati Ramazanski kviz "Vjera i domovina".

Ekipa Radija BIR je i ove godine, na što su vjerni slušaoci ovog radija i navikli, pripremila kvalitetan i ekskluzivan ramazanski program.

FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Organizuje program

DIPLOMA U ISLAMSKIM NAUKAMA 2022.

na bosanskom jeziku

Finalno takmičenje u učenju sura napamet "Hind", koje organizuje Škola Kur'ana Muftijstva travničkog - Ebu Bekr Es-Siddik, održat će se u nedjelju 13.02.2022. u Čaršijskoj džamiji u Novom Travniku, prema ustaljenim kategorijama, pravilima i protokolu. Ovogodišnje, deveto takmičenje donosi i nekoliko izmjena.

Stranica 1 od 18