Treće Kantonalno takmičenje iz Islamske vjeronauke - Izvještaj

11 Februar 2014

3. KANTONALNO TAKMIČENJE IZ ISLAMSKE VJERONAUKE

 

OŠ „TRAVNIK, 8. 5. 2010. GODINE

POJEDINAČNI PLASMANI U KATEGORIJI VI-IH RAZREDA

R.BROJ

PREZIME I IME

NAZIV ŠKOLE

BROJ BODOVA

1.

Karalić Merjema

OŠ"Kiseljak1" Kiseljak

98

2.

Duranović Lejla

3. OŠ Bugojno

97

3.

Ramulj Amila

OŠ"M.M.Dizdar" N.Travnik

96

4.

Turanović Selma

OŠ"Berta Kučera" Jajce

95

4.

Duranović Husejn

3. OŠ Bugojno

95

6.

Zolota Amila

OŠ"Han Bila" Travnik

94

7.

Adilović Adna

OŠ"Travnik" Travnik

93

8.

Perenda Amina

OŠ"Han Bila" Travnik

92

9.

Garib Fatima

OŠ"Pajić Polje" G.Vakuf

90

10.

Sinanović Vernesa

OŠ"M.M.Ćatić" N. Travnik

89

11.

Balihodžić Ahmed

3. OŠ D.Vakuf, Oborci

86

11.

Grabus Lamija

OŠ"Safvet-beg B." N.Travnik

86

11.

Mušinović Mersiha

OŠ „Dubravica" Vitez

86

14.

Dervišić Izudin

OŠ"Berta Kučera" Jajce

84

15.

Rustempašić Sumeja

OŠ"Pajić Polje" G.Vakuf

83

15.

Zulić Fuad

1. OŠ D.Vakuf

83

17.

Šehić Aida

OŠ"Pajić Polje" G.Vakuf

82

18.

Deblić Šeherzada

3. OŠ D.Vakuf, Oborci

81

18.

Lupčević Almedina

OŠ"Berta Kučera" Jajce

81

20.

Pašić Šerifa

OŠ"Kačuni" Busovača

79

21.

Kavazović Belma

OŠ „Vitez" Vitez

77

22.

Kermo Zejneba

OŠ"Kačuni" Busovača

76

23.

Vrabac Amila

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

74

24.

Mulagić Merima

OŠ"Kiseljak2" Kiseljak

73

25.

Zametica Amina

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

71

26.

Varupa Enisa

OŠ „Dubravica" Vitez

70

27.

Korjenić Selma

OŠ"Kiseljak2" Kiseljak

66

27.

Hero Amra

2. OŠ Bugojno

66

29.

Kapo Emina

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

58

30.

Neslanović Nedim

OŠ"Kačuni" Busovača

44

 

Priznanje za najbolju školu u kategoriji VI-ih razreda dobila je OŠ „Kiseljak1" iz Kiseljaka, a za najboljeg nastavnika u istoj kategoriji proglašena je nastavnica Enisa Gazija-Pajt iz OŠ „Kiseljak1" iz Kiseljaka.

 

POJEDINAČNI PLASMANI U KATEGORIJI VII-IH RAZREDA

 

 

 

 

 

 

R.BROJ

PREZIME I IME

NAZIV ŠKOLE

BROJ BODOVA

1.

Dedović Emina

OŠ"Safvet-beg B."N.Travnik

98

2.

Mujić Amela

OŠ"Kiseljak1" Kiseljak

97

3.

Palić Amina

OŠ"Guča Gora" Travnik

96

4.

Skopljak Aziz

OŠ"E.Mulabdić" N. Travnik

95

4.

Haskić Sanela

OŠ „Vitez" Vitez

95

4.

Mešan Harun

OŠ „Bristovi" Bugojno

95

4.

Dogan Lejla

OŠ"Berta Kučera" Jajce

95

8.

Grabus Selma

OŠ"Han Bila" Travnik

94

9.

Berbić Merjem

OŠ"Kiseljak1" Kiseljak

93

10.

Zrno Medina

OŠ"Kiseljak1" Kiseljak

92

11.

Šakić Belma

OŠ"Safvet-beg B." N.Travnik

90

11.

Džambo Lamija

OŠ"G.Vakuf" G.Vakuf

90

13.

Duranović Seida

OŠ"Berta Kučera" Jajce

89

14.

Begović Mevla

OŠ"G.Vakuf" G.Vakuf

88

14.

Šošić Omer

OŠ"Travnik" Travnik

88

16.

Halilović Samila

OŠ „Bristovi" Bugojno

87

16.

Šahman Dženita

OŠ"Berta Kučera" Jajce

87

18.

Hidić Mubina

OŠ „Vitez" Vitez

86

18.

Vele Haris

OŠ"G.Vakuf" G.Vakuf

86

18.

Hlivnjak Amila

OŠ „Vitez" Vitez

86

21.

Mekić Haris

OŠ"Kačuni" Busovača

85

22.

Hamzakadić Ajla

2. OŠ Prusac, D.Vakuf

83

23.

Magrdžija Amila

2. OŠ Prusac, D.Vakuf

82

24.

Hurem Belmin

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

79

25.

Zahirović Almedina

1. OŠ D.Vakuf

72

26.

Orman Adela

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

71

27.

Mekić Ajdin

OŠ"Kačuni" Busovača

61

28.

Lušija Tarik

OŠ"Kačuni" Busovača

60

29.

Mračkić Amina

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

58

30.

Čehaja Senahid

OŠ „Gračanica" Bugojno

53

 

 

Priznanje za najbolju školu u kategoriji VII-ih razreda dobila je

OŠ „Safvet-beg bašagić" iz N. Travnika, a za najboljeg nastavnika u istoj kategoriji proglašen je nastavnik Rizvić Almir iz OŠ „Safvet-beg bašagić" iz N. Travnika.

 

 

 

POJEDINAČNI PLASMANI U KATEGORIJI VIII-IH RAZREDA

 

R.BROJ

PREZIME I IME

NAZIV ŠKOLE

BROJ BODOVA

1.

Selman Sara

OŠ"Han Bila" Travnik

96

2.

Hodžurda Berina

OŠ"Kiseljak1" Kiseljak

91

3.

Meštrovac Amra

OŠ"Berta Kučera" Jajce

90

4.

Otuzbir Džulisa

OŠ"E.Mulabdić" N. Travnik

86

5.

Hadžić Lamija

OŠ „Vitez" Vitez

85

5.

Šiljak Amina

OŠ"Han Bila" Travnik

85

7.

Litrić Elmina

OŠ"Kiseljak1" Kiseljak

83

7.

Horozović Imrana

1. OŠ D.Vakuf

83

9.

Bešo Emina

OŠ „Vitez" Vitez

82

10.

Delić Belma

OŠ"Kiseljak1" Kiseljak

80

10.

Huseinbašić Muhamed

OŠ"Busovača" Busovača

80

12.

Đulović Amina

1. OŠ D.Vakuf

79

12.

Avdibašić Azra

2. OŠ Bugojno

79

12.

Hadžić Nejla

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

79

12.

Muratspahić Alma

OŠ"Pajić Polje" G.Vakuf

79

12.

Bašić Azra

2. OŠ Bugojno

79

16.

Perenda Melisa

OŠ"M.M.Dizdar" N. Travnik

77

16.

Mujić Emina

OŠ"Pajić Polje" G.Vakuf

77

18.

Glamočić Samed

OŠ"Berta Kučera" Jajce

76

18.

Mahmutović Mahira

OŠ „Dubravica" Vitez

76

21.

Kečo Azra

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

71

21.

Krnjić Selma

OŠ"Safvet-beg B." N.Travnik

71

23.

Hodžić Amila

OŠ"M.Rizvić" Fojnica

69

24.

Nuker Amra

2. OŠ Prusac, D.Vakuf

67

24.

Zahirović Eldin

OŠ"Pajić Polje" G.Vakuf

67

26.

Biogradlija Lejla

OŠ"Kačuni" Busovača

65

27.

Bašimamović Emnija

OŠ"Berta Kučera" Jajce

63

28.

Hodžić Amir

OŠ"Kačuni" Busovača

60

 

 

 

Priznanje za najbolju školu u kategoriji VIII-ih razreda dobila je OŠ „Han Bila" iz

Travnika, a za najboljeg nastavnika u istoj kategoriji proglašen je nastavnik Selman Kadir iz OŠ „Han Bila" iz Travnika.

Za nastavnika godine proglašena je nastavnica Enisa Gazija-Pajt iz OŠ"Kiseljak1" iz Kiseljaka.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čitano 3587 puta
All for Joomla All for Webmasters