Općinsko takmičenje iz islamske vjeronauke u Novom Travniku

31 Mart 2016

IZVJEŠTAJ SA OPĆINSKOG TAKMIČENJA IZ ISLAMSKE VJERONAUKE ZA UČENIKE VII/8 i VIII/8 RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA KOJI RADE PO BOSANSKOM NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU U OPĆINI NOVI TRAVNIK

 

Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" Trenica je 23.3.2016.godine bila domaćin Općinskom takmičenju iz ISLAMSKE VJERONAUKE za učenike VII/8 i VIII/8 razreda.

Na takmičenju su učestvovale slijedeće škole:

1. Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić"-Trenica
2. Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić"-Novi Travnik
3. Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar"-Vodovod
4. Osnovna škola "Edhem Mulabdić"-Opara

VII RAZRED

Ukupno je učestvovalo 12 učenika (iz svake škole po 3 učenika)
Za kantonalno takmičenje iz Islamske Vjeronauke plasirali su se slijedeći učenici:

1. GRIZIĆ AHMED - "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VODOVOD
2. RAMULJ ISMIHANA - "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VODOVOD
3. STRUKAN DŽENITA - "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" NOVI TRAVNIK

Plasman škola:

1. mjesto - Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Vodovod
2. mjesto - Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" Novi Travnik
3. mjesto - Osnovna škola "Edhem Mulabdić" Opara
4. mjesto - Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" Trenica

VIII RAZRED

Ukupno je učestvovalo 12 učenika (iz svake škole po 3 učenika)
Za kantonalno takmičenje iz Islamske Vjeronauke plasirali su se slijedeći učenici:

1. ŠEPER LEJLA - "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" NOVI TRAVNIK
2. AŠČIĆ DŽENANA - "MEHMEDALIJA MAK DIZDAR" VODOVOD
3. HABIBOVIĆ ŠEJLA - "EDHEM MULABDIĆ" OPARA

Plasman škola:

1. mjesto - Osnovna škola "Mehmedalija Mak Dizdar" Vodovod
2. mjesto - Osnovna škola "Safvet-beg Bašagić" Novi Travnik
3. mjesto - Osnovna škola "Edhem Mulabdić" Opara
4. mjesto - Osnovna škola "Musa Ćazim Ćatić" Trenica

Za izradu zadataka angažiran je Salih Zukić - Medžlis islamske zajednice Novi Travnik.
Komisija je na početku takmičenja ustanovila da je Strukan Dženita iz Osnovne škole "Safvet-beg Bašagić" učenica VII razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja.Komisija se složila da je ne ostranjuju sa takmičenja iako po propozicijama tamičenja učestvuju samo učenici koji rade po osmogodišnjem nastavnom planu i programu.
Učenicima koji su se plasirali na Kantonalno takmičenje uručene su diplome kao i školama učesnicama ,rangiranim prema postignutim rezultatima,a glavni imam Medžlisa islamske zajednice Novi Travnik hfz. Fahrudin ef. Haseljić je dodijelio prigodne poklone za najbolje.

Nastvnici pratioci:

1. Latif Karač,nastavnik vjeronauke u OŠ "Edhem Mulabdić" Opara
2. Sabina Topoljak-Grizić,nastavnica vjeronauke u OŠ "Mehmedalija Mak Dizdar" Vodovod
3. Almir Rizvić,nastavnik vjeronauke u OŠ "Safvet-beg Bašagić" Novi Travnik
4. Nesib Memić,nastavnik vjeronauke u OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Trenica

NAPOMENA:
Uz nastavnike kao podrška učesnicima takmičenja došli su pedagozi kao i direktori pomenutih škola.Takmičenje je provedeno profesionalno i korektno. Nije bilo primjedbi kako od strane učenika,tako ni od njihovih pratilaca.

U Trenici,23.3.2016.god.

Čitano 3151 puta
All for Joomla All for Webmasters