PRAVILNIK O NAGRADI "KASIM-EF. MAŠIĆ"

19 Juli 2017

Savjet Muftijstva Travnik za vjerska pitanja je na svojoj sjednici održanoj 12.11.2014. godine, a u skladu sa ranijom odlukom Savjeta o utemeljenju nagrade za najuspješnijeg muallima na području Muftijstva Travnik, donio:

 

PRAVILNIK O NAGRADI "KASIM-EF. MAŠIĆ" – NAGRADA ZA NAJUSPJEŠNIJEG MUALLIMA NA PODRUČJU MUFTIJSTVA TRAVNIK

 


Član 1


Ovim pravilnikom utvrđuju se kriteriji za dodjelu nagrade "KASIM-EF. MAŠIĆ" muallimima/muallimama, kojima se nagrada može dodijeliti, uvjeti i način dodjele nagrade, te druga pitanja značajna za dodjelu nagrade.


Član 2


Nagrada "KASIM-EF. MAŠIĆ" dodjeljuje se muallimima/muallimama koji su ostvarili određeni rezultat na planu muallimskog rada kao znak priznanja za ostvarene uspjehe u radu, podrška, afirmacija i podstrek ka jačem aktivizmu, promoviranju i vrednovanju muallimskog rada.


Član 3


Pravo na nagradu ostvaruju muallimi/muallime:
- koji su uključeni u muallimski rad u okviru Islamske zajednice,
- koji rade prema planu i program odobrenom od strane institucija IZ,
- koji su u radnom odnosu u institucijama IZ ili u institucijama kojima je osnivač IZ,
- koji rade na području Muftijstva travničkog,
- protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak.


Član 4


Konkurs za dodjelu nagrade "KASIM-EF. MAŠIĆ" objavljuje Muftijstvo Travnik, putem svog web-portala kao i putem medžlisa koji mu pripadaju. Konkurs ostaje otvoren mjesec dana od dana objavljivanja. Medžlisi su dužni sve imame/muallime obavijestiti o konkursu i upoznati ih sa pravilima konkursa.


Član 5


Konkurs se objavljuje jednom godišnje, u mjesecu septembru i odnosi se na rezultate postignute samo u protekloj mektebskoj godini.


Član 6


Prijeve na konkurs popunjavaju kandidati za nagradu. Prijave se, kovertirano, šalju na adresu Muftijstva Travnik, putem pošte-preporučeno, ili direktnom predajom prijave kod sekretara Muftijstva. Uz prijavu se obavezno uzima i potvrda o prijemu prijave. Na koverti se upisuju i podaci pošiljaoca, adresa i kontakt telefon.

Član 7


Savjet Muftijstva imenuje komisiju za dodjelu nagrade "KASIM-EF. MAŠIĆ". Komisija nakon pristizanja prijava vrši odabir kandidata i prema jedinstvenim kriterijima, koji su sastavni dio ovog Pravilnika, donosi odluku o najuspješnijem muallimu/muallimi kome će nagrada biti dodijeljena. Komisija broji 3 člana. Članovi komisije ne mogu biti kandidati za nagradu.


Član 8


Ime /na dobitnika nagrade "KASIM-EF. MAŠIĆ" se objavljuju u prvoj sedmici mjeseca novembra, a nagrada se dodjeljuje na prvom narednom stručnom seminaru imama Muftijstva travničkog. Svečano uručenje nagrade vrši Muftija travnički.


Član 9


Dobitnik nagrade nema pravo ponovnog kandidiranja u naredne tri godine.


Član 10


Nagrada "KASIM-EF. MAŠIĆ" se sastoji od sljedećeg:
• Diplome o osvojenoj nagradi za određenu mektebsku godinu,
• Novčane nagrade u iznosu posljednje objavljene prosječne plaće u Federaciji BiH,
• Preporuke za uvećanje plaće od 5% na godinu dana od strane poslodavca,
• Dijela nagrade koji je promjenjiv (nagradno putovanje – hadž ili umra, plaćeni boravak na nekoj turističkoj destinaciji, naknadni novčani iznos i sl).


Član 11


KRITERIJI ZA VREDNOVANJE RADA MUALLIMA/MUALLIME1 Broj mekteba (na svaki mekteb više po 1 bod)
2 Broj upisane djece u mektebu (na svakih 20 polaznika 1 bod)
3 Procenat upisane djece na mektebskoj nastavi u odnosu na ukupan broj djece u džematu (na osnovu školske statistike; na svakih 10% po 0,5 bodova)
4 Procenat redovnih polaznika nastave od ukupnog broja upisanih (po
analizi mektebskog dnevnika; na svakih 10% po 0,5 bodova)
5 Uči u sufari (po analizi mektebskog dnevnika; na svakih 10% od broja upisanih po 0,5 bodova)
6 Uči u Kur'anu (po analizi mektebskog dnevnika; na svakih 10% od ukupnog broja upisanih po 1 bod)
7 Uredno vođenje dnevnika - po uvidu Komisije (2 boda)
8 Broj takmičara na nivou Muftijstva (prethodne godine; po takmičaru 2 boda)
9 Broj takmičara na nivou Rijaseta (prethodne godine; po takmičaru 3 boda)
10 Broj pobjednika na nivou Muftijstva ; I – 3 , II – 2 , III -1 bod.,
11 Broj pobjednika na nivou Rijaseta; I – 5 , II – 4 , III -3
12 Konkurisalo u medresu (prethodne godine; po kandidatu 0,5 bodova)
13 Broj udžbenika prema broju polaznika (na svakih 10% po 0,5% bod)
14 Učešće i osvojeno mjesto sa polaznicima na povremenim takmičenjima (po osvojenom mjestu 1- 3 boda)
15 Ekskurzije, izleti sa polaznicima na području Medžlisa (1 bod), na području Muftijstva (2 boda), na području Rijaseta (3 boda), maksimalno 5 bodova.
16 Programi sa polaznicima (mevludi, mubarek-noći; po programu 1 bod maksimalno 5 bodova)
17 Saradnja sa drugim mektebima – posjete i zajedničke aktivnosti (jedna aktivnost - 1 bod maksimalno 3 boda)
18 Kursevi za odrasle u trajanju minimalno 30 časova uz organizovanje završne manifestacije (svaki kurs tri boda)
19 Opremanje mektebske učionice – osavremenjivanje (1-3 bodova)
20 Roditeljski sastanci (svaki sastanak 1 bod, maksimalno 3 boda)
21 Objavljeni tekst iz oblasti mektebske nastave (svaki tekst 2 boda)
22 Objavljene vijesti na zvaničnim portalima IZ: Medžlisa, Muftijstva ili Rijaseta (čišćenje, akcije mekteba...; svaka vijest 0.5 bodova, maksimalno 3 boda)
23 Uključivanje polaznika na mukabele u toku ramazana (1-3- polaznika 1 bod, od 4-6 – 2 boda, od 7-9 – 3 boda i na svakih narednih tri polaznika po jedan bod)
24 Saradnja sa vjeroučiteljima područne škole (1-3 boda)
25 Učešće na stručnim seminarima, u godini u kojoj se kandidira (svaki seminar 2 boda)
26 Preporuka glavnog imama (2 boda)
27 Uključivanje polaznika u namaske aktivnosti (ezani, mujezinluk i sl. - 2 boda)
28 Opći dojam članova komisije o kandidatu (1-5 boda)
29 Ocjena sa završnih ispita (1-5 bodova)
30 Broj polaznika na završnim ispitima (svakih 10 polaznika 1 bod)
31 Sekcija hifza (2 boda)
32 Ukupan plasmana na takmičenju na nivou medžlisa – osvojeno I mjesto -5 bodova, II – 4, III – 3, IV – 2, V-1 bod.
33 Javna hatma Kur'ani Kerima; manifestacija 3 boda, a na svakih 5 polaznika po 1 bod.
34 Godine staža, 1-5 godina 1 bod, 6-10 godina 2 boda, 11-20 godina 3 boda, 21-30 godina 4 boda, 31-40 godina 5 bodova
35 Ostvareni uspjesi u takmičenjima na svim nivoima u prethodne tri godine. (1-5 bodova).


Član 12


Imam svojim potpisom na prijavi potvrđuje tačnost podataka pod moralnom i disciplinskom odgovornošću.


Član 13


Komisija će izvršiti bodovanje prispjelih aplikacija isključivo na osnovu dostavljene dokumentacije. Bodovi stavki za koje nije priložena adekvatna dokumentacija isključit će se iz ukupnog bodovanja kandidata. Komisija ima pravo da provjeri dostavljene podatke, zatraži dodatna objašnjenja, pozove na razgovor prijavljene kandidate. Dostavljeni podaci se smatraju tajnim, a Komisija nakon provedene procedure rezultate stavlja na uvid Muftiji travničkom. U slučajevima jednakog broja bodova dva ili više kandidata, konačnu odluku donosi Muftija.


Član 14


Tačnost podataka, kao i ocjenu iz kriterija pod rednim brojem; 2, 3, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 24, 27 ovjerava i potvrđuje Glavni imam.


Član 15


Tačnost podataka iz kriterija pod rednim brojem: 29, 30, 33, ovjerava i potvrđuje Komisija za završne ispite i hatme Kur'ani Kerima.


Član 16


Dokazi iz kriterija pod rednim brojevima ; 1, 7, 15, 16, 17, 20, se potvrđuju dokazima iz Dnevnika mektebske nastave (kopije stranica) i slikama sa programa sa polaznicima, izleta, ekskurzija i saradnje sa drugim mektebom.


Član 17


Kandidat je dužan za svaki elemenat/ kriterij prijave priložiti što je moguće vjerodostojniji dokaz, sliku, certifikat, potvrdu, diplomu i sl.

 

Član 18


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Izmjene i dopune usvojene na sjednici Savjeta Muftijstva za vjerske poslove 28. decembra 2016. godine u Jajcu.

Travnik, 31.01.2017. godine

All for Joomla All for Webmasters