Hutba reisu-l-uleme Husein-ef. Kavazovića

povodom godišnjice Genocida nad muslimanima Bošnjacima

Gazi Husrev-begova džamija, 7. juli 2017.

Značajnija promišljanja o mogućnosti organiziranog prikupljanja i raspodjele zekata i sadekatu-l-fitra u okviru Islamske zajednice u bivšoj Jugoslaviji, bilježe se krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. Jedan od glavnih razloga za navedena promišljanja bila je zabrinutost za opstojnost Gazi Husrev-begove medrese.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Njega veličamo, slavimo i od Njega pomoć i oprost tražimo! Utječemo se Allahu da nas zaštiti od zla naših duša i naših loših djela! Koga Allah uputi na pravi put on je upućen, a koga u zabludi ostavi, niko mu na pravi put ne može ukazati! Svjedočim da nema boga sem Allaha, dž.š., i da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov rob i Poslanik. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Alu 'Imran, 102). Cijenjena braćo u islamu! Tema današnje hutbe je Prisjećanje na stradanje Bošnjaka u Ahmićima, Vrbanji, Jezeru i ostalim mjestima širom Bosne i Hercegovine.

HUTBA O HIDŽABU
يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ
„O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje..." (Al-A'raf 26)


Slava i hvala Allahu, dž.š., koji se zaklinje perom-kalemom. Salavat na Muhameda, a.s., koji je najljepši primjer odgoja i obrazovanja na Ovome svijetu. Molimo Allaha, dž.š., da pomogne muslimane i muslimanke u ostvarivanju njihovih osnovnih ljudskih prava i sve one čija su prava ugrožena ma kojoj vjeri pripadali i ma gdje se nalazili na zemaljskoj kugli.

Hutba posvećena Srebrenici

„Tako mi neba sazviježđima okićenog, i dana već određenog, i prisutnih, i onoga što će biti prisutno, prokleti neka su oni koji su rovove iskopali, i vatrom i gorivom ih napunili, kada su oko nje sjedili i bili svjedoci onoga što su vjernicima radili!
A svetili su im se samo zato što su u Allaha, Silnog i Hvale dostojnog vjerovali, čija je vlast i na nebesima i na zemlji. – a Allah je svemu Svjedok. One koji vjernike i vjernice budu na muke stavljali pa se ne budu pokajali-čeka patnja u džehennemu i isto tako prženje u ognju, a one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći-a to će veliki uspjeh biti. Odmazda Gospodara tvoga će, zaista, užasna biti." (El-Burudž 1-12)

Stranica 1 od 4
All for Joomla All for Webmasters