Četvrtak, 28. maj 2015. god.

           

            19:00 DONJI VAKUF, Dom kulture, Promocija, Donjovakufska košarka - Od mahale do dvorane, Mulo Hadžić

Srijeda, 27. maj 2015. god.

19:30 GORNJI VAKUF, Centar za kulturu, Izazovi ekstremizma, Centar za dijalog Vesatijja

Uvodničari: dr. Ahmet Alibašić, Muhamed Jusić

Utorak, 26. maj 2015. god.

            19:30 GORNJI VAKUF, Centar za kulturu, Božija riječ i Knjiga - uputa na ovom i spas na onom svijetu, El-Kalem

Uvodničari: Mustafa Prljača i Mustafa Spahić

Ponedjeljak, 25. maj  2015. god.

            19:30 TRAVNIK, Progress centar, Okrugli sto, Susret sa različitim tumačenjima islama, Centar za dijalog Vesatijja,

 

Uvodničari; prof. dr. Mustafa Cerić i mr. Senad Ćeman

Nedjelja, 24. maj 2015. god.

            10:00 PLATO AJVATOVICE, Likovna kolonija, Polaznici mekteba

            19:00 BUSOVAČA, MIZ Busovača, Promocija knjige, Zaboravljena Foča, Faruk Muftić,

                                         Vakufska direkcija, Sarajevo

Stranica 17 od 24