Tradicija, identitet, domovina

Vjetar planinski šiba lice mladog momčeta, plašljivog i nesigurnog pogleda, izgubljenog, dok korača zemljom mojom, crnom, plodnom, krvavom. Razbaruši njegove razigrane pramenove garave kose, koji padaju preko bijelog čela, i iako su ljetni dani, od svježine i žestine te planinske studeni ga jeza prožima. Ta hladina mu dođe kao onda kad je u ranim dječačkim godinama trčao s drugarima po Šumećoj, Hendeku i Bašbunaru.

Identitet, tradicija, domovina

Ko sam ja? Šta me odlikuje? Gdje pripadam? Gdje god da sam, bez obzira koliko me planina i rijeka, brda i dolina dijelilo od vatana, odgovor na postavljena pitanja je uvijek isti, jer kako se ja nastanih u njoj, tako je i ona, moja lijepa Bosna i Hercegovina, zakoračila u samu nutrinu mog srca, i svakim danom, satom, pa čak i uzdahom opasava me kuvetom i ponosom što moja je i što njena sam.

Tradicija, identitet, domovina

Začeće, obznana i snoviđenje. Svjetlo života i baršunasti početak onoga što tek slijedi, najavi kradom da je konačno vrijeme za življenje. Opaki imperativ! Bijelo, svileno platno pozlaćeno gordim ljiljanima sa svih strana obgrli sićušno tijelo i umiri strahove od uboge stvarnosti. Spokojno i tiho osjetih komešanje u duši, no ne bi komešanje, već osjećaj sigurnosti i prisvajanja.

Dodjelom nagrada pobjednicima literarnog konkursa za učenike srednjih škola pod naslovom "Tradicija, identitet, domovina" danas je završena manifestacija "512 dani Ajvatovice".

Javna tribina „Historijska pravna retrospektiva i aktuelne pravne pozicije u Bosni i Hercegovini“ održana je večeras u Velikoj Sali Općine Travnik, u okviru manifestacije “512. dani Ajvatovice”.

U okviru "512. dana Ajvatovice" danas je realizirana posjeta Udruženju za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama "Leptir" i Udruženju djece i mladih oboljelih od dijabetesa "Slatki svijet" u Bugojnu. 

Stranica 1 od 65